We need your funds

December 25, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 6)

Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 6 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 5 mời các bạn xem TẠI ĐÂY.  Download bài viết này tại đây. Thân!

December 23, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 5)

Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 5 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 4 mời các bạn xem TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

December 22, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 4)

Yêu Tiếng Anh: Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 4 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Mời các bạn xem Phần 3 TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

December 21, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 3)


Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 3 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 1 mời các bạn xem TẠI ĐÂY, Phần 2 xem TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

December 20, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 2)

Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 2 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 1 mời các bạn xem TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

December 19, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 1)

Yêu Tiếng Anh: Thành ngữ (English Expressions) được sử dụng rất nhiều trong văn bản Tiếng Anh ở các lĩnh vực khác nhau, ngay cả trong văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày 5 thành ngữ đầu tiên (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Các bạn có thể tham khảo hai phần khác tương tự TẠI ĐÂY, và TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

November 10, 2012

At the bottom of the hour Vs. At the top of the hour

Yêu Tiếng Anh - Đây là thành ngữ mà người mà các đài phát thanh của Mỹ thường dùng khi tường thuật tin tức hàng ngày.

+ At the bottom of the hour: nghĩa là khi kim dài đồng hồ chỉ ngay số 6 ~ 1:30, 2:30, 3:30 on the way to 12:30.

+ At the top of the hour: nghiã là kim dài đồng hồ chỉ số 12 ~ 1:00, 2:00, 3:00 on the way to 12:00.

Here we go (Here you go) ~ There we go (There you go)

Yêu Tiếng Anh - Đây là idioms người Mỹ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày. Bạn có thể nghe câu này bất cứ nơi nào bạn đến: trường học, tiệm tạp hóa, siêu thị, trạm xăng...Nó có rất nhiều nghĩa thể hiện sự đồng ý hoặc hài lòng của người nói.  

Ví dụ:
+ Bạn vô siêu thị mua đồ, cashier thối tiền cho bạn, họ sẽ nói there we go ~ here you are (hiếm khi dùng): Đây nè