We need your funds

Đề Thi Dự Đoán THPT Quốc Gia 2016

Yêu Tiếng Anh - Nhằm giúp các em có cơ hội tiếp cận sát với cấu trúc đề thi THPT Quốc Gia 2016 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, tiếp theo sau Bộ đề thi thử Môn Anh THPT Quốc Gia 2016, thầy biên soạn một đề thi dự đoán ngày 30/6/2016.
Hi vọng đề thi này (tải tại đây) đánh giá đúng năng lực của các em trước kì thi THPT Quốc gia 2016 nhằm giúp các em tự tin hơn trước khi bước vào kì thi chính thức vào ngày mai. Đáp án sẽ được tải lên trên trang web này trước 8h tối hôm nay. Các em nhớ đón xem nhé.Đề Thi dự đoán thpt quốc gia môn anh 2016 from Tommy Bảo

ĐÁP ÁN THAM KHẢO


   ĐỀ
DỰ
ĐOÁN
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
B
A
B
C
B
A
C
B
B
D
B
C
B
A
B
A
C
C
B
D
C
B
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
A
C
A
C
C
D
D
C
C
D
D
D
B
C
A
D
B
A
C
A
C
A
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64


D
D
C
C
D
C
D
B
B
A
C
B
B
A
C
C
D
C
A
D


21. C - 22. B - 43.C - 44. A
65. It looks as if the milkman is running away from your fierce dog.
66. He is said to have won a lot of money on the lottery.
67. The arrested man refused to answer any questions.
68: Despite the cancellation of some events, thousands of people attended the festival.
69: You drove me to distraction with your silly questions.


Dự đoán đề thi viết môn Anh THPT Quốc Gia 2016 
In about 140 words, write a paragraph about what you have known about the massive fish kill in Vung Ang, Ha Tinh, Viet Nam so far and predict its relevant consequences in the long term.
Write your paragraph on your answer sheet. The following prompts might be helpful to you.
- Environmental disaster
- Economy downturn
- Unemployment
Chúc các em thành công nhé!  

NHỚ BẤM LIKE BÊN TAY TRÁI MÀN HÌNH ĐỂ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ NHÉ.


Should you have any further confidential concerns and questions, or you would like to share your threads and experience as well to our page's readers, don't hesitate to reach me via tuankiet153@gmail.comMany Thanks!

Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh 

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...