We need your funds

January 9, 2014

Chuyên Đề Viết Lại Câu (HSG & LTĐH) - Phần 3

Tiếp theo PHẦN 2 Tôi trình bày PHẦN 3. Viết lại câu được xem là phần khó nhất mà các thí sinh buộc phải đối mặt trong các kì thi tuyển chọn Học Sinh Giỏi các cấp hoặc kì thi Tuyển Sinh Đại Học. Mức độ khó được phân theo từng loại khác nhau phụ thuộc vào cách ra đề thi. Ví dụ: Ở kì thi Tuyển Sinh Đại Học, thì phần viết lại câu được cho là không khó bằng các kì thi chọn HSG. Vì sao? Bởi người ra đề đã viết sẵn cho thí sinh 4 đáp án rồi, phần còn lại là nhiệm vụ của thí sinh phải chọn đáp án chính xác. Xem mục luyện thi đại học tại đây.
Việc này chỉ cần nắm chắc ngữ pháp là có thể vượt qua dễ dàng. Còn đối với kì thi Học Sinh Giỏi các cấp thì lại là vấn đề khác. 4 đáp án hoàn toàn không có sẵn cho thí sinh lựa chọn, thay vào đó, thí sinh tự suy nghĩ và diễn giải một câu mới sao cho nó tương đồng với câu ban đầu. Việc này không dễ thở chút nào, nếu không muốn nói là khó. Mức độ khó sẽ tăng dần tùy vào cách ra đề của Giáo Viên. Ví dụ: (Được sắp xếp theo mức độ khó tăng dần từ 1 trở lên)

* He paid no attention to our warning (notice)
1. He took________of our warning.  (Mức 1: nhiều gợi ý)
2. He took____________________. (Mức 2: có gợi ý)
3. __________________________.  (Mức 3: hoàn toàn không có từ gợi ý ngoài từ trong ngoặc)

Mức 3 được xem là mức khó nhất (thường gặp trong Đề Thi HSG Quốc Gia), đòi hỏi người viết không những giỏi ngữ pháp mà còn rất rành về các thành ngữ (idioms) hoặc một nhóm từ hay đi kèm với nhau (phrases) trong Tiếng Anh mới có thể hoàn thành tốt dạng câu này bởi đề thi chỉ có đúng một từ gợi ý trong ngoặc. Do vậy lời khuyên của Tôi cho bạn khi đối phó với dạng này là bắt buộc phải nghiên cứu những thành ngữ trong Tiếng Anh. 

Để giỏi phần này, hãy dùng 3 từ điển online sau phục vụ cho việc học của bạn:
1. Oxford Advanced Learner Dictionary: http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
2. The Free Dictionary: http://idioms.thefreedictionary.com/
3. Longman Dictionary: http://www.ldoceonline.com/

Sau đây Tôi sẽ trình bày lần lượt những dạng biến đổi câu (Sentence Transformation) thường thấy trong các đề thi Học Sinh Giỏi hoặc Tuyển Sinh Đại Học. Hi vọng một phần nào đó, nó sẽ giúp ích cho các bạn trong các kì thi chọn Học Sinh Giỏi các cấp cũng như Tuyển Sinh Đại Học.

Lưu ý: Tôi sẽ không dịch những câu sau sang Tiếng Việt mà chỉ giải nghĩa bằng Tiếng Anh vì Tôi muốn các bạn năng động hơn trong việc học Tiếng Anh của mình, có như vậy trình độ của các bạn mới tiến bộ nhanh chóng. Nếu câu nào không hiểu mà các bạn cần dịch nó sang Tiếng Việt, vui lòng để lại comments bên dưới, Tôi sẽ giải thích và giúp các bạn dịch.

41. I don’t really like her, even though I admire her achievements.
 Much as I admire her achievement, I don’t really like her.

42. Alice and Charles did not decide to move to a bigger house until after the birth of their second child.
→ Only when Alice and Charles had their second child did they decide to move to a bigger house.

43. Martin may not be very well but she still manages to enjoy life.
 Martin’s poor health doesn’t prevent/stop him from enjoying life.

44. The Pacific Ocean is on average deeper than the Atlantic.
→ The average depth of the Pacific Ocean is greater than that of the Atlantic.

45. Under no circumstances should you phone the police. (Under no circumstances + V + S ~ not for any reason ~ not under any circumstances ~ absolutely never)
→ No matter what circumstances they are, you must not call the police.
→ Whatever happens, don't call the police.

46. We couldn’t find George anywhere.
→ George was nowhere to be found.

47. Provided your handwriting is legible, the examiners will accept your paper.
→ So long as the examiners can read your handwriting, they will accept your paper.

48. There are a lot of people depend on him.
→  He has a lot of dependants.
→  He has a lot of dependents.

49. I daren’t turn on the television because the baby might wake up. (FEAR)
→ I daren’t turn on the television for fear of waking the baby up. (for fear of sth/of doing sth)
→ I daren’t turn on the television for fear that the baby might wake up. (for fear (that)...)

50. The teachers agreed to introduce the new methods. (AGREEMENT)
→ There was an agreement among the teachers to introduce the new methods.

51. If interest rates are cut, the economic situation may improve. (REDUCTION)
 → A reduction in/of interest rates may improve the economic situation.

52. I don’t personally care if they come or not. (MATTER)
→ It doesn’t matter to me whether they come or not.
→ It doesn’t matter to me if they come or not.

53. Local residents said they were against the new traffic scheme. (DISAPPROVAL)
 Local residents expressed their disapproval of the new traffic scheme.

54. Why isn’t this TV working?
→ What is wrong with this TV?

55. May I borrow your pen?
→ Would you lend me your pen?
→ Would you mind lending me your pen?

56. We must do something about the problem even if it costs a lot.
→ Costly as/though it may be, we must do something about the problem.

57. We should ban the use of pesticides, but we should also restrict the use of other chemicals.
 In addition to banning the use of pesticides, we should also restrict the use of other chemicals.
(In addition to + Ving/N)

58. You might fall if you are not careful.
 Be careful or you will fall.

59. Immediately after his arrival, things went wrong.
 No sooner had he arrived than things went wrong. (inverted sentences with No sooner: No sooner + V + S)

60. Although Nam was the stronger of the two, his attacker soon overpowered him.
 Despite his being the stronger of the two, Nam was soon overpowered by his attacker. (Despite + N/Gerund) 

Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

1 comment:

  1. A very excellent blog post. I am thankful for your blog post. I have found a lot of approaches after visiting your post. see post

    ReplyDelete

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...