We need your funds

May 15, 2013

Chuẩn Bị Gì Trước Ngày Thi Đại Học?


Yêu Tiếng Anh - Tiếp theo bài giải kỳ thi Học Sinh Giỏi Quốc Gia môn Tiếng Anh 2013, xem tại đây. Những kỳ thi lớn đang đến gần, Ad có vài lời khuyên cho các bạn cuối cấp trước khi bước vào những kì thi đầy "sóng gió". Hy vọng những lời khuyên này sẽ thực sự bổ ích cho các bạn. Thân!!!

Tests are a way for you and your teacher to measure how well you have learned the material covered by the class. Think of them as a challenge! Here are some tips for studying for tests.

Bài thi là cách để bạn và giáo viên đánh giá xem mức độ hiểu bài của bạn đến đâu. Xem những kì thi đó là một thử thách thật sự và hãy làm theo những mẹo sau để chuẩn bị cho bài thi đạt kết quả tốt.

1.    Be sure to find out ahead time. Hãy chắc rằng bạn có đủ thời gian để ôn bài.

·       what material the test will cover - Bài thi tập trung vào phần nào.

·       what type of test it will be (multiple choice, true false, short answer, essay) - Dạng bài thi là dạng nào (trắc nghiệm, đúng-sai, câu hỏi và trả lời ngắn, tự luận)

·       how the test will be graded - Bài thi được chấm như thế nào.

·       how much the test will count toward the final grade. Bài thi sẽ được tính bao nhiêu % trong tổng số điểm học kỳ.

2.  Study in a place that is free of distractions. Have ready all the things you will need, such as paper, pens, or a calculator. Học bài ở nơi yên tĩnh. Hãy chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng khi cần như giấy nháp, bút, hoặc máy tính.

3.  Study at a time when you are alert and not hungry or sleepy. Học bài lúc bạn tỉnh táo, không đói hay buồn ngủ.

4.  Don't wait until the last minute to study! Short daily study sessions are better than one long session the night before the test. Đừng đợi đến phút cuối mới học! Mỗi ngày bạn học một ít tốt hơn là bạn học một lèo ban đêm trước ngày thi.

5.  Set a goal for each study period. If you are being tested on three chapters, set up four study sessions, one for each chapter and one for a review of the main ideas in all three chapters. Đặt mục tiêu cho mỗi lần học bài. Giả sử bài thi của bạn chỉ gói gọn trong 3 chương thì bạn nên chia thời gian ôn bài thành 4 lần, mỗi lần ôn một chương, lần cuối thì ôn lại những ý chính cho cả 3 chương.

6.  Repetition is key! Read and reread your class notes and the relevant chapters in the textbook. Ôn đi ôn lại rất quan trọng. Đọc đi đọc lại những ghi chú từ lớp học và những chương liên quan trong sách giáo khoa.

7.   While you are reviewing your notes, cover them up periodically and summarize them out loud. Pretend that you are explaining the material to someone else. Khi bạn đang ôn lại những phần ghi chú từ lớp học, gộp nó lại theo từng giai đoạn và tóm tắt bằng lời thật to, rõ ràng, giả bộ như bạn đang giải thích bài cho ai đó.

8.  Create your own study aids. Thiết kế những phương pháp trợ giúp ôn bài cho riêng bạn như sau:

·       Make an outline from your notes of just the main ideas. Lập dàn ý từ những ghi chú trong lớp.

·       Make a timeline of important dates or the order of events. Lập dòng thời gian cho những ngày quan trọng hoặc trật tự của sự việc.

·       Make flashcards for studying vocabulary or events and important dates. Tạo thẻ học từ vựng, sự kiện, hoặc những ngày quan trọng (gồm 2 mặt - mặt trước là từ, mặt sau là định nghĩa hoặc khái niệm.) 

·       Make up your own quiz or test based on your notes and have a friend, parent or sibling test you. Tự tạo ra một bài kiểm tra 15' hoặc một bài thi dựa trên phần ôn và nhờ bạn bè, bố mẹ, hoặc anh chị kiểm tra giùm. 

9.   Do any practice exams or study sheets provided by the teacher. These will help you focus your study session and give you confidence. Làm hết tất cả các bài thi mẫu hoặc phần bài tập do giáo viên giao. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào phần cần thi và làm cho bạn tự tin hơn.

10.Get help from the teacher if you do not understand something. Hỏi giáo viên để hiểu thấu đáo hơn nếu  bạn có bất cứ thắc mắc gì.

Best luck!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh 

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...