We need your funds

April 4, 2013

Học Từ Vựng Tiếng Anh Bằng Hình Ảnh (Part 2)


Yêu Tếng Anh - Học Tiếng Anh qua hình ảnh sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều trong việc ghi nhớ những từ vựng khó và tích lũy vốn từ vựng hàng ngày của bạn. Để việc học từ vựng theo cách này được hiệu quả, các hớ rất lâu Tiếp theo Phần 1, xem tại đây, mời các bạn theo dõi tiếp Phần 2. 

Skeleton - bộ xương
(1) pelvis: Xương chậu
(2) hip: Xương hông


Chúc các bạn thành công!
Quốc Bảo - Yêu Tiếng Anh. 

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...