We need your funds

December 23, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 5)

Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 5 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 4 mời các bạn xem TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!

21. Sleep on it: Suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định.
  • Example: That sounds like a good deal, but I’d like to sleep on it before I give you my final decision.
  • Thấy giá bạn đưa ra cũng được đấy, nhưng để tôi nghĩ lại trước khi ra quyết định cuối cùng nhé.
22. Take it easy: Thư giãn, nghĩ ngơi
  • Example: I don’t have any special plans for the summer. I think I’ll just take it easy.
  • Tôi chẳng có kế hoạch gì đặc biệt cho mùa hè này. Tôi nghĩ chắc tôi dành thời gian đó để nghỉ ngơi.
23. To get the ball rolling: Bắt đầu một việc gì, đặc biệt là những việc lớn.
  • Example: We need to get this project started as soon as possible. I’m hoping you will help me get the ball rolling.
  • Chúng ta cần phải bắt đầu kế hoạch này càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng bạn sẽ giúp tôi hoàn thành kế hoạch lớn này.
24. Up to the minute: tin mới nhất
  • Example: We wish we knew more about what is happening in the capital city. We need more up to the minute news.
  • Tôi muốn biết thêm về những gì đang xảy ra ở thủ đô. Chúng tôi cần thêm tin mới cập nhật.
25. Twenty-four/seven: 24/7 (bất cứ khi nào)
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...