We need your funds

December 20, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 2)

Yêu Tiếng Anh - Thành ngữ (Expression) trong Tiếng Anh được sử dụng rất nhiều trong các lĩnh vực khác nhau, trong văn viết lẫn văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày Phần 2 gồm 5 thành ngữ tiếp theo (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Phần 1 mời các bạn xem TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!
6. Change one’s mind: Thay đổi ý định.
  • Example: I was planning to work late tonight, but I changed my mind. I’ll do extra work on the weekend instead.
  • Tối nay tôi định làm việc trễ hơn một tí, nhưng tôi đã thay đổi ý định rồi. Thay vào đó tôi sẽ làm thêm vào cuối tuần.
7. Cut it out!: Dừng những việc làm không tốt.
  • Example: That noise is really annoying. Cut it out!
  • Tiếng động đó phiền phức quá. Dừng ngay đi.
8. Drop someone a line: gửi thư cho ai.
  • Example: It was good to meet you and I hope we can see each other again. Drop me a line when you have time.
  • Rất vui được gặp em và hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Viết thư cho anh khi rãnh em nhé.
9. Figure something out: hiểu ra.
  • Example: I don’t understand how to do this problem. Take a look at it. Maybe you can figure it out.
  • Tôi không hiểu cách giải bài toán này. Hãy nhìn này. Có lẽ bạn sẽ hiểu ngay mà.
10. Fill in for someone: làm giúp việc cho người khác.
  • Example: While I was away from the store, my brother filled in for me.
  • Trong khi tôi không có ở tiệm, anh trai tôi làm thế công việc của tôi.
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...