We need your funds

December 19, 2012

Thành Ngữ Tiếng Anh (Part 1)

Yêu Tiếng Anh: Thành ngữ (English Expressions) được sử dụng rất nhiều trong văn bản Tiếng Anh ở các lĩnh vực khác nhau, ngay cả trong văn nói. Vì vậy biết được nhiều thành ngữ giúp ích cho chúng ta hiểu được văn bản muốn nói gì. Hôm nay Admin trình bày 5 thành ngữ đầu tiên (có giải thích bằng ví dụ và dịch sang Tiếng Việt) để các bạn tiện theo dõi. Các bạn có thể tham khảo hai phần khác tương tự TẠI ĐÂY, và TẠI ĐÂY. Download bài viết này tại đây. Thân!
1. As easy as pie = As easy as a piece of cake: dễ ẹc.
  • Example: He said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as a pie to me!
  • Hắn nói bài toán đó khó, nhưng tôi thì không nghĩ vậy. Bài  đó tôi thấy dễ ẹc.
2. Be sick and tired of: ghét, không chịu được.
  • Example: I’m sick and tired of doing nothing but work. Let’s go out tonight and have fun.
  • Tôi ghét không muốn làm gì ngoài công việc. Tối nay mình đi đâu chơi đi.
3. Bend over backwards: Cố gắng hết sức
  • Example: He bent over backwards to please his new wife, but she never seemed satisfied.
  • Anh ta đã cố gắng hết sức để chiều vợ, nhưng cô ta dường như chưa hài lòng.
4. Bite off more than one can chew: Có trách nhiệm hơn cho bản thân mình.
  • Example: John is so far behind in his studies. Besides classes, he plays sports and works at a part-time job. It seems he has bitten off more than he can chew.
  • John làm được nhiều việc ngoài việc học của anh ta. Ngoài giờ học, anh ta chơi thể thao và làm việc bán thời gian nữa. Dường như anh ta có trách nhiệm hơn cho bản thân mình.
5. Broke: Cháy túi.
  • Example: I have to borrow some money from my Dad. Right now, I’m broke.
  • Tôi phải mượn tiền của bố. Hiện giờ tôi đã cháy túi
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...