We need your funds

December 10, 2012

Cách Viết Essay (Part 2)Viết Essay là một kỹ năng khó nhất trong tất cả các kỹ năng mà bạn đã học. Nó có thể làm bạn phát điên hay cáu gắt chỉ vì bạn cảm thấy không biết phải bắt đầu như thế nào. Nhưng không sao, theo dõi bài viết này, các bạn sẽ hiểu được từng bước hoàn thiện bài Essay của mình một cách dễ dàng. Phần đầu (xem TẠI ĐÂY), Admin đã trình bày chi tiết phân loại và bố cục của một Academic Essay hoàn chỉnh.

Phần 2, Admin sẽ tiếp tục trình bày cách triển khai và hoàn thiện một Essay hay. Download bài viết này tại đây. Thân!

* Bài liên quan: Tổng hợp chuyên đề luyện thi đại học và học sinh giỏi

1.   Brainstorming: (Phát thảo ý)
 • Writing an Essay is to express insight of your own, genuine essay-writing brilliance. 
 • Viết Essay là thể hiện sự hiểu biết và khả năng thực tế của bạn.
 • Generate a bunch of questions related to the topic, and start to think about them until you come up with original insights to answer them. 
 • Hãy phát thảo những câu hỏi liên quan đến chủ đề của bài viết, sau đó nghĩ tới nghĩ lui cho đến khi bạn trả lời được những câu hỏi đó. 
2.   Thesis: (Luận đề)
 • This sentence is definitely significant in an Essay. 
 • Luận đề là câu quan trọng nhất trong bài văn.
 • It is also a challenging task with which Essay writers usually have to struggle.
 • Tạo ra luận đề cũng là công việc khó khăn nhất đối với người viết Essay.
 • Your thesis must be performed as a clear and concise sentence, which generates your main points and tell the reader what you are going. 
 • Luận đề phải là một câu súc tích và rõ ràng, nó nêu lên các điểm chính cần phải viết trong phần thân bài, và nó cũng cho đọc giả biết bạn sẽ nói viết gì trong bài văn.
3.   Outline:  (Dàn ý)
 • Straightway sketch out your essay. 
 • Phát thảo dàn ý ngay lập tức cho bài Essay.
 • Map out each paragraph with one point corresponding to the order of the essay’s main points in the thesis. 
 • Phát thảo dàn ý cho mỗi đoạn thân bài tương ứng với một luận điểm theo thứ tự trong luận đề.
 • Bullet points to describe what each paragraph will contain. 
 • Nêu ra những điểm cần viết cho từng đoạn.
4.   Tips of writing: (Kỹ thuật viết Essay hay)
 • Reading as much as you can to explore new ways and new beautiful structures as you need to supplement your essay in order that your essay becomes more professional and vivid. 
 • Bạn cần phải đọc sách báo càng nhiều càng tốt vì nó giúp cho bạn khám phá ra những cách mới hay những cấu trúc câu hay và độc đáo, nhờ thế bạn sẽ áp dụng vào bài Essay của mình làm cho nó sinh động và chuyên nghiệp hơn.
 • Using as many synonyms as possible to create an abundant essay. 
 • Bạn nên sử dụng càng nhiều từ đồng nghĩa càng tốt để làm cho bài văn của bạn sinh động tránh nhàm chán.
 • Adding transitional words, such as adverbs at the beginning of the paragraph and between each sentence if possible. This makes your essay sound smoother and more professional. 
 • Nhớ thêm từ chuyển ý như là trạng từ trước mỗi đoạn văn và mỗi câu nếu có thể, vì nó sẽ làm cho bài văn của bạn mượt mà và chuyên nghiệp hơn.
5.   Language Check:  (Kiểm tra lỗi)
 • After finishing writing Essay, you are not really done yet. 
 • Sau khi viết xong, bạn vẫn chưa thật sự hoàn tất.
 • Your job right now is to go back and proofread the entire essay until grammatical errors, sentence structures, content, and formality are properly corrected. 
 • Công việc của bạn lúc này là quay lại đọc lại toàn bộ bài văn và sửa những lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, nội dung bài văn, và cách trang trí bài văn nếu có.
 • Moreover, you have others proofread and edit intuitively to make your essay go and sound smoothly. 
 • Ngoài ra, bạn cần phải nhờ một người nào đó rành về Tiếng Anh đọc lại bài văn của bạn và sửa những lỗi bạn mắc phải để chắc chắn rằng bài văn của bạn được hoàn hảo.
 • You have done. 
 • Giờ đây bạn đã xong.
Have a good one!
Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

1 comment:

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...