We need your funds

January 6, 2014

Đọc Báo Bằng Tiếng Anh (Part 6)


Yêu Tiếng Anh - Đọc báo bằng Tiếng Anh giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc rèn luyện kỹ năng viết theo văn phong Mỹ vì trong bài báo các bạn sẽ biết được những cấu trúc hay, những từ mới lạ, biết thêm kiến thức thế giới, ngoài ra nó còn giúp phát triển kỹ năng đọc của bạn giúp bạn vượt qua các kì thi Tiếng Anh dễ dàng. Tiếp theo Phần 5, xem TẠI ĐÂY, hôm nay Admin cùng các bạn theo dõi một cuộc họp chính tri cấp cao rất nóng tại Mỹ liên quan đến Ngân sách của Mỹ.

Bài báo này trích từ CNN.com gần như thuần về kinh tế nên toàn từ chuyên ngành và khó nhưng các bạn không phải lo lắng gì cả, mỗi bài báo Tiếng Anh, Admin đều dịch toàn bộ bài báo ra Tiếng Việt, ngoài ra dưới mỗi bài báo Admin còn nêu ra một số từ mới và từ đồng nghĩa liên quan đến bài báo để các bạn tiện theo dõi và tự luyện cho mình kỹ năng dịch Anh - Việt. Download bài viết Tại Đây.  Thân!

 • A political summit Friday at the White House left it to the Senate's top Democrat and Republican to work out a compromise to avoid the country going over the fiscal cliff, participants said.
 • Một số người tham gia cuộc họp chính trị cấp cao tại Nhà trắng hôm thứ 6 vừa rồi nói cuộc họp nhằm để lấy ý kiến của Đảng viên cấp cao Đảng Dân Chủ và Cộng Hoà ở Thượng Nghị Viện để đi đến một thỏa thuận tránh cho quốc gia rơi vào vực thẳm tài chính.
 • "Whatever we come up with is going to be imperfect. Some people aren't going to like it. some people are going to like it less." Reid said on the Senate floor after the high-stakes meeting with President Barack Obama, other congressional leaders and top administration officials.
 • Reid nói trong phòng họp Thượng Viện sau cuộc họp sống còn với Tổng Thống Obama, một số lãnh đạo Quốc hội và quan chức chính quyền cấp cao rằng: "Bất cứ điều gì mà chúng ta đi đến thống nhất đều không hoàn hảo. Một số người dường như không thích điều ấy, số khác thì thích ít hơn."
 • Reid's Republican counterpart, Sen. Mitch McConnell of Kentucky, expressed hope that he and Reid could agree on a plan to present to their respective caucuses "as early as Sunday."
 • Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell của bang Kentucky cũng là người đồng nhiệm thuộc Đảng cộng hòa của Reid tỏ ra hi vọng rằng ông ta và Reid có thể thỏa thuận một kế hoạch để trình ra trước cuộc họp kín riêng của họ "ngay ngày chủ nhật này."
 • Obama said he was "modestly optimistic" that the Senate leaders would be able to forge an agreement, even as he warned "nobody's going to get 100% of what they want."
 • Obama thì hơi lạc quan rằng các lãnh đạo Thượng Viện sẽ có thể đạt được một thỏa thuận, cùng lúc đó, ông ta cũng quan ngại rằng sẽ không ai đạt được 100% cái mà họ muốn."
 • Absent such a deal, Obama said his latest proposal should be put to a vote. He predicted it would pass the House and Senate with bipartisan support.
 • Nếu không đạt được thỏa thuận, thì cuối cùng ông Obama sẽ đề nghị bỏ phiếu. Ông ta dự đoán thỏa thuận sẽ được thông qua ở Hạ Viện và Thượng Viện với sự hỗ trợ của lưỡng đảng.  
 • Economists warn that continued stalemate could trigger a recession as government spending is slashed, including for the military, and taxes go up on everyone, due to the expiration of lower rates dating to the administration of President George W. Bush.
 • Các nhà kinh tế cảnh báo rằng sự bế tắc cứ kéo dài có khả năng gây ra một cuộc suy thoái khi mà chi tiêu chính phủ bị giảm sút, trong đó có chi tiêu cho quân đội, và thuế đánh vào người dân sẽ tăng lên do chính sách mức thuế thấp dưới thời chính quyền Tổng Thống George W. Bush không còn hiệu lực nữa.
 • Diminished hope for a substantial agreement in Washington depressed stock indexes on Wall Street this week despite other encouraging economic news. Consumer confidence has also softened. Prior to Friday's late afternoon meeting, which lasted just over an hour, a source familiar with the matter said Obama would propose the framework for a scaled-back agreement that he described last week.
 • Hy vọng giảm sút về một thỏa thuận quan trọng tại Washington đã làm giảm chỉ số chứng khoán trên phố Wall tuần này bất chấp những tín hiệu kinh tế lạc quan. Mức độ tự tin của người tiêu dùng vì thế mà cũng giảm đi. Trước cuộc họp kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ sau giờ chiều thứ sáu vừa rồi, một nguồn tin tiết lộ rằng Obama sẽ đề nghị một khung thời gian cho việc thỏa thuận cắt giảm chi tiêu chính phủ mà ông ta đã phát biểu trước đó một tuần.
 • In his later remarks, Obama described his plan as holding down tax rates on middle-class Americans -- which he described as family income up to $250,000 -- while letting rates increase for top income brackets. It also would extend unemployment benefits and "lay the groundwork" for economic growth and deficit reduction.
 • Trong những lần phát biểu sau đó, Obama mô tả  kế hoạch của ông ta là vẫn giảm thuế cho người Mỹ trung lưu, nghĩa là những gia đình có mức thu nhập dưới 250.000 USD/năm, trong khi đó ông vẫn tăng mức thuế thu nhập đối với nhóm thu nhập cao. Ông cũng gia tăng lợi ích cho những người thất nghiệp, đặt nền tảng cho việc tăng trưởng kinh tế và giảm thâm hụt ngân sách.
 • At the very least, Reid said he was preparing legislation for a vote by Monday that would include elements favored by Obama.
 • Reid nói, trong trường hợp xấu nhất, ông ta đang chuẩn bị hồ sơ pháp lý cho việc bỏ phiếu tán đồng dự luật bao gồm những điều mà Obama ủng hộ vào ngày thứ 2 tới.
 • "I look forward to hearing any good-faith proposals Senator McConnell has for altering this bill," Reid said in a statement that followed his floor remarks.
 • Reid phát biểu sau một loạt phát biểu của ông ta tại Quốc Hội rằng: "Tôi đang mong muốn nghe thấy những đề xuất chân thành mà Thượng Nghị Sĩ McConnell dùng để sửa đồi dự luật này.
 • "When the dust settles and everything is said and done, federal individual income taxes are not going to go up on almost all Americans next year," GOP Sen. Lamar Alexander of Tennessee said.
 • Thượng Nghị Sĩ Lamar Alexander bang Tennessee thuộc Đảng Cộng Hòa nói: "Khi mọi vướng mắc và mọi thứ đã được tháo gỡ thì thuế thu nhập cá nhân liên bang sẽ không tăng đối với hầu hết người Mỹ vào năm tới."
 • Democratic Sen. Chuck Schumer of New York told NBC's "Today" show he was "a little more optimistic today" about a deal being reached.
 • Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer bang New York thuộc Đảng Dân Chủ nói với chương trình "Today" của đài NBC rằng hôm nay ông ta tỏ ra "hơi lạc quan" cho rằng thỏa thuận sẽ được thông qua.
New Words:
Political summit: Hội nghị chính trị cấp cao.
Leave it to someone = depend on someone to behave in a certain way: tùy thuộc vào ai đó, lấy ý kiến ai đó.
Work out = come up with(v): đạt được, đồng thuận.
Compromise = agreement(n): thỏa hiệp
The fiscal cliff: Vực thẳm tài chính.
The Senator floor: Phòng họp Thượng nghị viện.
The high-stakes meeting: cuộc họp sống còn, cuộc họp mang tính cá cược.
Congressional leader: Lãnh đạo Quốc Hội.
Top administration official: Quan chức chính quyền cấp cao.
Counterpart: Người đồng nhiệm, người cùng chức vụ.
Sen (viết tắt của Senator): Thượng nghị sĩ.
Respective caucus: Cuộc họp kín.
As early as: ngay
Modestly optimistic: Hơi lạc quan.
Forge = obtain(v): Đạt được
Even as = at the same time: cùng lúc. 
Absent such a deal: Nếu không đạt được thỏa thuận.
Latest proposal: Đề nghị mới nhất. 
Put to a vote: Đề nghị bỏ phiếu.
The House: Hạ Nghị Viện.
The Senate: Thượng Nghị Viện.
Bipartisan support: Sự hổ trợ của lưỡng đảng.
Economist: Nhà kinh tế học.
Continued stalemate: Vẫn còn bế tắc.
Trigger = cause(v): gây ra.
Recession(n) : Sự suy thoái.
Government spending: Chi tiêu chính phủ.
Slash = cut down(v): cắt giảm.
Expiration = Termination: sự kết thúc.
Date to the administration of President George W. Bush: Dưới thời chính quyền Bush.
Diminished hope: Hy vọng giảm sút.
Substantial agreement: Thỏa thuận quan trọng.
Depress = lower = get down = demoralise(v): làm giảm đi, làm yếu đi
Stock index: chỉ số chứng khoán.
Encouraging economic news: Tín hiệu kinh tế lạc quan.
Consumer: Người tiêu dùng
Confidence: Sự tự tin
Soften = moderate = weaken(v): làm yếu đi.
Prior to = before: trước khi
Friday's late afternoon meeting: Cuộc họp muộn vào chiều thứ sáu.
Propose = suggest = recommend(v): đề xuất. 
Framework(n): Khung thời gian.
Scaled-back agreement: thỏa thuận cắt giảm.
Hold down tax rates: Tiếp tục giảm thuế
Middle-class Americans: Người Mỹ trung lưu(không giàu cũng không nghèo).
Top income bracket: Nhóm người thu nhập cao.
Extend = stretch out = prolong(v): gia hạn, mở rộng.
Unemployment benefits: Lợi ích dành cho người thất nghiệp.
Lay the groundwork: đặt nền móng, đặt nền tảng.
Economic growth: Tăng trưởng kinh tế.
Deficit reduction: Giảm thâm hụt ngân sách.
At the very least: Trường hợp xấu nhất.
Prepare legislation: chuẩn bị các thủ tục pháp lý. 
Favor = support(v): Ủng hộ
Look forward to + V-ing = expect: Mong đợi.
Good-faith proposals: Những đề xuất chân thành.
Alter = change = modify(v): thay đổi, sửa đổi.
The dust settles = obstacles = difficulties: Những vướng mắc.
Federal individual income taxes: Thuế thu nhập cá nhân liên bang. 
GOP (Grand Old Party) = Republican Party: Đảng Cộng Hòa.

NHỚ BẤM LIKE BÊN TAY TRÁI MÀN HÌNH ĐỂ CHIA SẺ CHO BẠN BÈ NHÉ. MANY THANKS!
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

7 comments:

 1. anh dịch hay quá, chuyên mục cũng bổ ích nữa. em cám ơn anh nhiều. mong anh sẽ viết thêm nhiều bài nữa :D

  ReplyDelete
 2. đi lính 2 năm giờ tiếng Anh tệ vô cùng!
  thẩm mỹ hàn quốc

  ReplyDelete
 3. những bài báo được bạn giải thích kỹ càng ghê,làm mình học được bao nhiêu cấu trúc với từ mới hay.Cảm ơn b vì những bài học bổ ích

  ReplyDelete

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...