We need your funds

December 14, 2012

Đọc Báo Bằng Tiếng Anh (Part 2)


 Yêu Tiếng AnhHôm nay thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2012, cả nước Mỹ gần như chết lặng trước một vụ xả súng vào một trường tiểu học ở tiểu bang Connecticut cướp đi mạng sống của 20 em học sinh vô tội và 6 công nhân viên do một thanh niên Mỹ trắng thực hiện. Bài báo bên dưới trích từ đài phát thanh NPR radio. Admin có dịch toàn bộ bài báo để các bạn tiện theo dõi. Các bạn xem thêm Phần 1 TẠI ĐÂY nhé. Download bài viết này tại đây. Thân!

 • The nation watched in horror Friday as the scope of a tragedy in Newtown, Conn., became clear. As a visibly upset President Obama said at midafternoon, “our hearts are broken.”
 • Cả nước Mỹ vừa theo dõi một thảm kịch kinh hoàng xảy ra ở Newtown, tiểu bang Connecticut vào ngày thứ 6 hôm nay. Với nét mặt buồn bã vào giữa trưa hôm nay, Tổng thống Obama nói rằng: “tim chúng ta gần như tan nát khi nghe tin dữ này.”
 • At Newtown’s Sandy Hook Elementary School, authorities say, a gunman identified by federal law enforcement officials as 20-year-old Adam Lanza fatally wounded 20 children – some as young as 5, according to the president – and six adults. One other person was injured. Lanza was found dead at the scene.
 • Tại hiện trường của trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, chính quyền địa phương nói các quan chức hành pháp liên bang đã nhận dạng tay súng này là Adam Lanza 20 tuổi, hắn đã bắn bị thương 20 đứa bé và 6 người lớn, trong đó một số bé chỉ mới 5 tuổi. Ngoài ra còn có một người khác bị thương nữa. Lanza được phát hiện chết ngay tại hiện trường.
 • It ranks as the worst such attack at an elementary, middle or high school in the nation’s history, horribly surpassing the 13 people killed by two students at Colorado’s Columbine High School in 1999.
 • Vụ xả súng này được xem là một vụ tấn công vào trường tiều học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Năm 1999 cũng có một vụ xả súng ở trường THPT Columbine tiểu bang Colorado do 2 sinh viên thực hiện đã giết chết 13 người.
 • The incident began around 9:30 a.m. ET. Sandy Hook is a K-4 school. According to state records, there are about 670 students enrolled there. We have been monitoring and updating as this story develops. Bear in mind: During breaking news events, there’s often conflicting information coming from various news outlets. We will focus on what’s coming from credible outlets and sources.
 • Biến cố xảy ra khoảng 9h30 sáng. Sandy Hook là một trường tiểu học gồm các khối lớp từ mẫu giáo đến lớp 4. Theo hồ sơ lưu trữ của bang Connecticut, có  khoảng 670 học sinh đăng ký  học ở trường. Chúng tôi đang quan sát và cập nhật tiếp tình hình tại đây. Nên nhớ rằng: trong quá trình cập nhật thông tin tiếp theo, sẽ có những thông tin trái chiều xuất phát từ các đài khác nhau. Chúng tôi chỉ cập nhật tin tức từ những nguồn đáng tin cậy.
 • Update ate 7:15 p.m. ET. Teacher: “You could hear the shots, and there were a lot of gunshots,” a second grade teacher at the school, who describes how at first she thought the noises were chairs falling. As she realized they were gunshots, she helped students get to safety. “It just breaks my heart,” she said of the children and friends who died. “And my heart breaks for those little students who had to listen to those gunshots,” she said. “I couldn’t stop the sound coming through.”
 • Cập nhật lúc 7h15 tối, một giáo viên lớp 2 nói rằng “các bạn có thể nghe thấy tiếng đạn bắn và nhiều tiếng súng.”Bà ta mô tả  rằng lúc đầu bà ta tưởng những tiếng ồn đó là do ghế  ngã. Nhưng khi nhận ra đó là tiếng súng, bà ta đã chỉ dẫn cho học sinh chốn vào chỗ an toàn. “Tiếng súng như đang phá nát tim tôi,” khi bà ta nói về những đứa bé và đồng nghiệp đã chết. “Và tim tôi đâp thình thịch lo lắng cho mấy cháu học sinh nhỏ vì phải nghe tiếng súng,” bà ta nói thêm. “Tôi không có cách nào chặn đứng tiếng súng đó.”
 • Update at 7:30 p.m. ET. Federal Law Enforcement Officials Name The Gunman: Federal Law Enforcement Officials tell NPR that the shooter was Adam Lanza, who is said to be 29 years old. His older brother Ryan Lanza 24, is cooperating with investigators and appears to have played no role in the shooting, those officials tell NPR's Carrie Johnson. Earlier today, sources told NPR and other news outlets that the shooter was  Ryan Lanza. They have since worked to clear up the confusion. Authorities are executing search warrants at the Lanza home in Newtown. The brother's mother, according to mutiple news reports was a teacher at the school. 
 • Cập nhật lúc 7h30, các quan chức hành pháp liên bang nhận dạng tay súng. Các quan chức hành pháp liên bang nói với NPR rằng tay súng là Adam Lanza 20 tuổi. Anh trai hắn là Ryan Lanza 24 tuổi đã hợp tác với các điều tra viên. Các quan chức đó nói với phóng viên Carrie Johnson đài NPR rằng Ryan không liên quan gì đến vụ xả súng đó. Sáng nay, một số nguồn tin nói với NPR và các cơ quan truyền thông khác rằng tay súng là Ryan Lanza. Kể từ đó họ phải xóa những tin nhầm lẫn này. Cơ quan chức năng đang tiến hành khám xét nhà của Lanza ở Newtown. Theo một số nguồn tin thì mẹ của hai anh em họ đang là giáo viên tại trường tiểu học này.
New Words
 • Horror(n): Kinh hoàng
 • Scope(n): Phạm vi
 • Tragedy(n): Bi kịch, thảm kịch
 • Visibly upset: Buồn thảm
 • Midafternoon(adv): Giữa trưa
 • Authority(n) Nhà chức trách
 • Gunman = Shooter(n): Tay súng
 • Shooting(n): Vụ xả súng
 • Identify(v): Nhận dạng
 • Federal law enforcement official: Quan chức hành pháp liên bang
 • Fatally(adv): Tai họa
 • Wound=Injure(v): Làm bị thương
 • According to: Theo như
 • Scene(n): Hiện trường
 • Surpassing(adj): Vượt trội hơn
 • Incident(n): Biến cố 
 • K-4 school: Trường học từ lớp mẫu giáo đến lớp 4 (trường tiểu học)
 • State record: Hồ sơ lưu trữ của tiểu bang
 • Enroll(v): Đăng kí
 • Monitor(v): Theo dõi
 • Bear in mind(Idiom): Nên nhớ
 • Breaking news: Tin mới nhận
 • Conflict information: Thông tin nhiễu
 • News outlets: Cơ quan truyền thông
 • Credible = Reliable: Đáng tin
 • The shot: Phát đạn
 • Gunshot: Phát súng
 • Get to safety: Núp vào chỗ an toàn 
 • Cooperate with(v): Hợp tác với
 • Clear up the confusion: Xóa tin nhiễu
 • Search warrant: Lệnh khám xét
Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...