We need your funds

December 27, 2012

Luyện Thi Đại Học Môn Anh (Part 3A)

Yêu Tiếng Anh – Tiếp theo Phần 2 Chuyên Đề Luyện thi Đại Học, xem TẠI ĐÂY, hôm nay Admin trình bày tiếp Phần 3 cách phân biệt các loại mạo từ xác định (Definite Article) “The” và mạo từ bất định (Indefinite Article) “A/An”. Phần 3A, Admin tập trung vào cách dùng mạo từ bất định “A/An”, còn mạo từ xác định sẽ được trình bày ở bài sau. Mời các bạn theo dõi. Download bài viết này tại đây. Thân!

1. Cách sử dụng mạo từ “a”: Mạo từ “a” thường được đặt trước
 • Danh từ bắt đầu bằng một phụ âm (consonant): a knife, a house, a country…
 • Danh từ bắt đầu bằng một bán nguyên âm (Semi-vowel): a university…
 • Danh từ không xác định (vị trí, đặc điểm, tính chất) hoặc lần đầu tiên được nhắc đến trong câu.
 • Example: I want to buy a hatTôi muốn mua một cái nón (không biết cái nón nào, màu trắng, xanh, hay đỏ…)
 • Thành ngữ chỉ số lượng: a number of + N, a great deal of + N, a lot of + N, a couple + N, a dozen…
 • Example:
+ I just came back from Las Vegas a couple weeks ago. - Tôi đã đi Las Vegas cách đây 2 tuần.
+ Because I could not dominate my passions, I got a great deal of trouble. - Vì tôi không thể kiềm chế bản thân nên tôi gặp nhiều rắc rối.
 • Số đếm lớn như hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỉ…a hundred, a thousand, a million, a billion…
 • “Half”: khi “Half”
* Theo sau một đơn vị số lượng nguyên: a pound and a half (một pound rưỡi), a gallon and a half (một gallon rưỡi), a liter and a half (một lít rưỡi).
* Được ghép với một danh từ khác để chỉ số lượng một nửa (có gạch nối (hyphen) đi kèm): a half-day (nửa ngày), a half-session (nửa buổi).
 • Một phân số trong toán học: ½ (a/one half), 1/6 (a/one sixth), 1/10 (a/one tenth).
 • Thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỷ lệ: $10 a pound (10 đô 1 pound), 20 miles an hour (20 dặm một giờ), 5 times a day (5 lần 1 ngày).
 • Các danh từ số ít đếm được: What a beautiful car (chiếc  xe đẹp quá), such a nice day (một ngày đẹp trời).
 • A+ Mr/Mrs/Ms + Tên họ (để chỉ một người không quen biết): a Mrs Oman (Một bà có tên họ là Oman), a Mr Obama (Một ông có tên họ là Obama).
2. Cách sử dụng mạo từ “an”: Mạo từ "an" thường được đặt trước
 • Một danh từ bắt đầu bằng nguyên âm (vowel): Có 5 nguyên âm chính, trong đó có “u, y” vừa là nguyên âm, vừa là phụ âm, gọi chung là bán nguyên âm. Admin xếp chung vào cho dễ nhớ. Để nhớ 5 nguyên âm này, các bạn ghép nó thành “UỂ OẢI” => U, E, O, A, I.
 • Example: an architect (một kiến trúc sư), an umbrella(một cái dù), an engineer(một kỹ sư), an idiom(một thành ngữ), an obstacle(một vướng mắt).
 • Một danh từ bắt đầu bằng một bán nguyên âm (semi-vowel): có 3 bán nguyên âm là “U,Y,W” trong đó "W" hiếm thấy : an uncle.
 • Một âm câm “h”: an hour(một giờ đồng hồ), an honor (Một vinh dự) 
 • Một từ viết tắt: an S.O.S (một tín hiệu cấp cứu), an X-ray (một tia X), an MSc(một thạc sĩ khoa học).
3. Chú ý: Không được dùng “A/An” trong một số trường hợp sau
 • Trước một danh từ số nhiều: a houses (sai), houses hay a house (đúng)
 • Trước danh từ không đếm được:
 • Example:
+ My teacher gave me some good advice (đúng)
+ My teacher gave me a good advice (sai)
 • Trước tên gọi các bữa ăn
 • Example:
+ I have not lunch yet (Tôi chưa ăn trưa)
+ I have breakfast late (Tôi ăn sáng trễ)
+ My mother made me an appetizing dinner (Mẹ tôi làm một bữa tối thịnh soạn cho tôi) => Trường hợp này vì có tính từ (appeizing) đứng trước danh từ (dinner) nên dùng  “an” được.
+ She brings me a nice dinner (Bà ta cho tôi một buổi tối thịnh soạn).

Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...