We need your funds

November 10, 2012

Here we go (Here you go) ~ There we go (There you go)

Yêu Tiếng Anh - Đây là idioms người Mỹ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày. Bạn có thể nghe câu này bất cứ nơi nào bạn đến: trường học, tiệm tạp hóa, siêu thị, trạm xăng...Nó có rất nhiều nghĩa thể hiện sự đồng ý hoặc hài lòng của người nói.  

Ví dụ:
+ Bạn vô siêu thị mua đồ, cashier thối tiền cho bạn, họ sẽ nói there we go ~ here you are (hiếm khi dùng): Đây nè
bạn...
+ Bạn mượn sách của một người bạn, nhưng vô tình bạn ấy vứt đâu quên mất tiêu, bạn ấy phải đi tìm, sau một lúc, bạn ấy đã tìm ra, bạn ấy sẽ nói: Here we go: nó nè.
+ Giáo viên hỏi bạn một câu, bạn trả lời đúng, giáo viên sẽ nói: "there we go": chính xác.
+ Bạn đang tìm đường nhưng bạn ko nhớ rõ nó nằm đâu, thế là bạn của bạn chỉ cho bạn hướng đi, và bạn sực nhớ ra, bạn sẽ nói: "there we go": oh, tôi biết rồi.
+ Và còn nhiều tình huống khác nữa cũng có ý nghĩa tương tự...

Have a good one!

Tommy Bảo - Yêu Tiếng Anh

No comments:

Post a Comment

♥ You are highly recommended to use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to check on "Notify me" at the bottom-right corner of the comment box to keep tracking your comment replies.
♥ Share to be shared - if you want to share any of your own thoughts to this blog's readers, please don't hesitate to reach me here. Many Thanks!
Have a good one!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...